عضویت در انجمن مدیران صنایع از سال ۱۳۷۶

واحد نمونه نمایشگاه بین المللی تبریز در سال ۱۳۸۰

واحد نمونه نمایشگاه بین المللی مشهد در سال ۱۳۸۰

واحد نمونه تولیدی صنعتی استان در سال ۱۳۸۰

عضویت حقوقی انجمن مهندسی مکانیک ایران از سال ۱۳۸۳

صادرکننده نمونه برتر استان در سال ۱۳۸۳

رتبه دوم کارآفرین در حال رشد استان آذربایجان شرقی در زمینه صنعت در سال ۱۳۸۵

واحد نمونه صنعتی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۶

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار در سال ۱۳۸۷

طرح برگزیده احداث کرخانه مهر اصل توسط استانداری آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۷

یکی از صد شرکت برتر ایران بر اساس سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۸۸

تندیس ویژه اولین نشست تولیدکنندگان برتر صنعت در سال ۱۳۸۸

تندیس تولید کننده برتر از استانداری آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸

لوح تقدیر حسن تدبیر وتلاش در مسیر تولید و اهداف ارزشمند صنعت از استانداری آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸

لوح تقدیر مشارکت در ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات و ماشین آلات وابسته (BORU 2010)  استانبول-ترکیه

تندیس هفتمین جشنواره تولیدملی-افتخار ملی از انجمن مدیران صنایع ایران در سال ۱۳۸۸

گواهینامه عضویت در انجمن بین المللی تولیدکنندگان لوله در سال ۱۳۸۸

تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی از نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۹

گواهینامه عضویت در اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در سال ۱۳۸۹

گواهینامه حضور در اولین نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹

لوح تقدیر مشارکت در نمایشگاه تهویه مطبوع و تبرید صنعتی ISK-SODEX 2010 استانبول-ترکیه در سال ۱۳۸۹

لوح تقدیر نهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی گرمایشی در سال ۱۳۹۰

واحد نمونه صنایع ماشین سازی در سال ۱۳۹۰

کارفرمای برتر حامی کارگر در سال ۱۳۹۰

کارآفرین نمونه در سال ۱۳۹۳

لوح و تندیس زرین صادرکننده نمونه از اسحاق جهانگیری, محمد جواد ظزیف و محمدرضا نعمت زاده در سال ۱۳۹۳

تندیس و لوح واحد نمونه صنعت ایران و تجلیل دکتر ربیعی از مهندس سید رضا مقیمی در کسوت کارآفرین نمونه و پیشکسوت صنعت ایران در سال ۱۳۹۵

تندیس ویژه دانشگاه تهران به عنوان یکی از رهبران کارآفرین در سال ۱۳۹۵

لوح سپاس استاندارد و کیفیت ایران در سال ۱۳۹۶

واحد نمونه تاسیسات آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸

صادر کننده نمونه ملی سال ۱۳۹۸