نیروی انسانی مهمترین دارایی و با ارزش‌ترین سرمایه هر شرکت و سازمانی است. شرکت پایدار تهویه کاسپین با مد نظر قرار دادن این مهم و در راستای ارج نهادن به جوانان و نیروهای خلاق و پرتوان کشور از متقاضیان کار در این مجموعه دعوت به عمل می‌آورد.

لطفا مشخصات فردی خود را  به ایمیل info@tahviehcaspian.com ارسال کنید. اطلاعات شما پس از بررسی در آرشیو منابع انسانی این شرکت ذخیره شده و در زمان نیاز به مهارت شما، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قابل توجه است که تنها به رزومه‌هایی که به ایمیل  ارسال شد‌ه‌اند پاسخ داده خواهد شد، لذا از ارائه مدارک به صورت حضوری و پیش از تعیین وقت مصاحبه حضوری خودداری فرمایید.